Parasta kesä-Suomessa

Suomalaiset ovat tehneet jo kaksi miljoona Ifolorkirjaa. Pyysimme asiakkaitamme kertomaan, millaiset Ifolorkirjat ovat olleet mieleenpainuvimpia ja tuoneet eniten iloa. Asiakkaidemme lähettämissä kuvissa ja tarinoissa näkyy koko Ifolorkirjojen kirjo – iloa ja yhdessä oloa, toteutuneita unelmia ja tavallista arkea. Tärkeitä hetkiä elämässä.

Lämmin kiitos kaikille kuvansa ja tarinansa jakaneille! Ne ovat katsottavissa täällä kampanjasivulla toukokuun loppuun 2017 asti. Selaa ja saa inspiraatiota omiin kuvakirjoihisi!

Kaikkien osallistujien kesken arvoimme kolme 200 euron lahjakorttia, jotka voittivat:
Monica Jarvis, Pia Simonen ja Eurika Balsyte-Ojakoski

Lomakuva Lomakuva

Osallistu kuvalla

arvonnan säännöt ja rekisteriselosteen *.
Kiitos osallistumisesta!

Julkaisemme kuvasi mahdollisimman pian. Kuvia julkaistaan arkisin kello 8.00 - 17.00 välillä.

Kun kuva on julkaistu, lähetämme sinulle tiedon sähköpostitse.

Palaa kuvakisan etusivulle ›

Viralliset kampanjasäännöt

1. Järjestäjä

Ifolor Oy, PL 1, 04261 Kerava (Jäljempänä "Järjestäjä")

2. Osallistumiskelpoisuus

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18-vuotiailla tulee olla osallistumiseen huoltajan suostumus. Kampanjaan eivät saa osallistua kilpailun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä. Kuvan lähettäjällä tulee olla kuvaan täydet oikeudet. Kampanjaan osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.

3. Kampanja-aika

Kampanja on voimassa 20.2.2017 – 14.3.2017. Osallistumista palkintojen arvontaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymiseen jälkeen. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen.

4. Kuinka osallistua kampanjaan ja siihen liittyviin arvointoihin

Kampanjaan voi osallistua osoitteessa http://kuvakisa.ifolor.fi lähettämällä osallistumislomakkeen kautta kuvan Ifolorkirjasta ja siihen liittyvän tarinan. Palkinnon arvontaan osallistuminen ei edellytä markkinointiluvan antamista.

5. Henkilötietojen käsittely

Kampanjaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Kaikki osallistujien yhteystiedot pysyvät salaisena koko kampanjan ajan.

6. Palkinnot

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan kolme lahjakorttia (arvo 200€) voittajan näistä vaihtoehdoista valitsemaan verkkokauppaan: ifolor, Holiday Club, verkkokauppa.com tai Finlayson. Kaikki kuvan ja tarinan lähettäneet ja yhteystietonsa jättäneet osallistuvat arvontaan. Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä on henkilökohtaisesti yhteydessä voittajiin, kun kampanja on päättynyt. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, arvotaan uusi voittaja.

7. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu

Alle 18-vuotiailla tulee olla osallistumiseen huoltajan suostumus. Palkinnot ovat henkilökohtaisia, ja Järjestäjä luovuttaa ne vain arvonnan voittajille. Palkintojen vastaanottajat vapauttavat Järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Osallistujalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen. Osallistuja vastaa, että kuvassa näkyvät tunnistettavissa olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan julkaisemiseen, jos kuva on otettu muualla kuin julkisella paikalla.

8. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Kaikki palkinnon vastaanottajat vapauttavat Järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä.

Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan.

Järjestäjä ei myöskään vastaa Facebookin tai muun ulkopuolisen tahon aiheuttamista ongelmista.

Järjestäjällä on oikeus poistaa sopimattomaksi katsomansa kuvat kampanjasta. Kyseisten kuvien lähettäjillä ei ole näin mitään oikeutta osallistua kampanjaan tämän jälkeen.

9. Verot

Järjestäjä sitoutuu maksamaan näissä virallisissa säännöissä mainitusta palkinnosta aiheutuvan mahdollisen veron. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

10. Palkintojen luovutus/julkisuus/kuvien käyttö markkinoinnissa

Palkinnon voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja hänen nimensä voidaan julkaista Järjestäjän markkinoinnin ja viestinnän kanavissa sekä mahdollisesti lehdistössä tai muussa mediassa joko kampanjan aikana tai sen jälkeen.

Kampanjaan lähetetyt Ifolorkirja-kuvat ja -tarinat julkaistaan kampanjasivulla esimoderoinnin jälkeen. Mikäli Järjestäjä haluaa käyttää kuvaa ja tarinaa omissa markkinointikanavissaan, ottaa Järjestäjä henkilökohtaisesti yhteyttä lähettäjään ja pyytää suostumuksen materiaalin käyttöön.

11. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Osallistumalla tähän kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.

12. Osallistumalla kampanjaan hyväksyt nämä säännöt.

13. Ifolor pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.

14. Tietojen käsittely

Tietoja kampanjasivujen käytöstä voidaan kerätä ja käsitellä, jotta kampanjamallia pystytään edelleen kehittämään. Kampanjan Järjestäjä vastaa Kampanjan sisällöstä.

15. Kampanjan kesto

Kampanjan viimeinen osallistumispäivä on 14.3.2017 ellei toisin ilmoiteta. Kampanja voidaan myös lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin. Kuvia julkaistaan arkisin kello 8.00 - 17.00 välillä. Kun kuva on julkaistu, lähetämme tiedon kuvan julkaisemista sähköpostitse.

Ifolor pidättää oikeuden muutoksiin.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ifolor Oy
PL 1
04261 Kerava

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ifolor asiakaspalvelu
Ifolor Oy, PL 1, 04261 Kerava
asiakaspalvelu@ifolor.fi
(09) 348 40 200

3. Rekisterin nimi

Kuvakisa, Minun Ifolorkirjani

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Ifolor Oy:n järjestämän kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi, palkintojen toimittamiseksi sekä yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kilpailun lomakkeissa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

Henkilötiedot:
- etunimi
- sukunimi
- paikkakunta

Yhteystiedot:
- sähköpostiosoite

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ifolor Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

9. Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Ifolor Oy:n ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä.

Tykkää kuvasta

Kiitos, kun tykkäsit!

Sulje